ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορείς επενδύουν στη Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται συνεχώς νέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) τα οποία, μέσω των προγραμμάτων που μπορούν να φιλοξενήσουν, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσφορά ενός ανώτερου επιπέδου αγωγής στα παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης αυτής είναι πολλοί Δήμοι ανά την Ελλάδα που επιλέγουν τη Δημιουργική Απασχόληση ως μέρος της προσπάθειάς τους για παροχή κοινωνικής στήριξης προς τους δημότες.

Με αυτά τα δεδομένα η Drasis Camp αναλαμβάνει εδώ και χρόνια την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων και κέντρων με αντικείμενο τη Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας μας είναι ότι η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευση αποτελούν εγγυήσεις για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επίτευξης των στόχων που θέτει ο κάθε φορέας. Η φιλοσοφία της ομάδας της Drasis Camp σχετικά με τη Δημιουργική Απασχόληση αντικατοπτρίζεται στο ότι ο χαρακτήρας των προγραμμάτων οφείλει να είναι τόσο κοινωνικός όσο και παιδαγωγικός.

Η Δημιουργική Απασχόληση στοχεύει στην καλλιέργεια και ψυχαγωγία των παιδιών καθώς και στη στήριξη των οικογενειών. Συγκεκριμένα, ένα πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης, βοηθά τους εργαζόμενους γονείς  και παράλληλα προσφέρει ημερήσια δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγίας και γνώσης στα παιδιά, μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, με προγράμματα και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου γνωρίζουν τον εαυτό τους και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Επίσης κάθε παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να εκφράζεται δημιουργικά. Οι εκπαιδευτές βοηθούν τα παιδιά να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια ενός προγράμματος με επίκεντρο τη Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών περιλαμβάνονται Αθλητικές Δραστηριότητες, Θεατρικό παιχνίδι, Εικαστικά, Κατασκευές, Μουσικοκινητική κ.ά. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης μπορούν να λειτουργήσουν τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου όσο και το καλοκαίρι.