ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την εκπαιδευτική υποστήριξη σε έργα τα οποία απαιτούν μία ιδιαίτερη επιστημονική-εκπαιδευτική κατάρτιση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ή ενήλικες.

Η ομάδα μας με πάνω από 15 έτη εμπειρίας, έχει αναλάβει την εκπαιδευτική υποστήριξη σε πάνω από 30 έργα διαφόρων φορέων πάντα με άριστα αποτελέσματα. (Περισσότερα..)

Αυτή ακριβώς η εμπειρία μας είναι που αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας για την υλοποίηση και του δικού σας προγράμματος. Επικοινωνήστε μαζί μας και ξεκινήστε με τις καλύτερες προϋποθέσεις το νέο σας έργο!