Εκπαιδευτικά Προγράμματα

School Camp

Πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό-Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα για Σχολεία

Υγιεινή Διατροφή

Πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής για Παιδιά

Δημιουργική Απασχόληση

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών (ΚΔΑΠ, Summer Camps)

Πρόληψη Ατυχημάτων

Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά