Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, όπως το Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών, το οποίο απευθύνεται σε σχολεία της Ελλάδας.

Τα παιδιά σε μικρή ηλικία είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως από άλλους παράγοντες όπως, η ανάγκη επίδειξης, η εφηβική αντίδραση στις συμβουλές των ενηλίκων και στους νόμους, η έλξη προς την περιπέτεια και η επιθυμία να είναι αποδεκτοί από τους άλλους, με αποτέλεσμα να είναι εξίσου επιρρεπή στα ατυχήματα.

Η ιδιαιτερότητα του θέματος το κάνει κατάλληλο για εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις. Μέσα από τις συμβουλές εξειδικευμένων εκπαιδευτών – διασωστών τα παιδιά μαθαίνουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους καταρχάς, και κατά δεύτερον να παρέχουν και βοήθεια σε τρίτους, σε καταστάσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και να τα βοηθήσει ώστε να είναι σε θέση να:

  • Αντιλαμβάνονται την έννοια των Πρώτων Βοηθειών.
  • Κατανοούν τη σηµασία των γνώσεων Υγιεινής και των Πρώτων Βοηθειών για τη ζωή ενός ανθρώπου έως ότου παρασχεθεί σε αυτόν ιατρική ή νοσοκομειακή φροντίδα.
  • Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα Υγείας και Πρώτων Βοηθειών, αναγνωρίζοντας την ευθύνη τους στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην ασφάλειά τους.
  • Αποκτήσουν και αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, που αφορούν στην πρόληψη και στην αντίδρασή τους σε μια ποικιλία επικίνδυνων καταστάσεων όχι μόνο της δικής τους ζωής αλλά και των συνανθρώπων τους, συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.
  • Προετοιμαστούν, ώστε να γνωρίζουν κάθε στιγμή τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν, καθώς και τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού.