Πρόγραμμα υγιεινής διατροφής

Η υιοθέτηση  σωστής διατροφής από τα παιδιά πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Η εταιρεία μας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής υγείας των παιδιών, η οποία αφορά στην ανταλλαγή γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών  και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδικού πληθυσμού, με απώτερο σκοπό την πρόληψη της παχυσαρκίας και την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών μέσα από το παιχνίδι.

Με βιωματικά παιχνίδια και μέσω της βιωματικής μεθόδου τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μέτρο και ποικιλία τροφίμων, να καταναλώνουν τα απαραίτητα γεύματα και να αποφεύγουν τις νόστιμες αλλά ταυτόχρονα παχυντικές τροφές στις οποίες έχουν ευκολία πρόσβασης

Τα παιδιά θα εξοικειώνονται με την έννοια της καλής διατροφής, μαθαίνουν να εμπλουτίσουν το διαιτολόγιό τους με περισσότερα τρόφιμα από όλες τις ομάδες των τροφίμων, γνωρίζουν τις τροφές εκείνες οι οποίες περιέχουν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την υγιή σωματική ανάπτυξη και καλή υγεία τους και μαθαίνουν να διαχωρίζουν τη συχνότητας με την οποία πρέπει να καταναλώνονται κάποια τρόφιμα. Επιπλέον, μαθαίνουν να επιλέγουν τα τρόφιμα εκείνα τα οποία θα τους δίνουν την ενέργεια εκείνη που χρειάζονται για το παιχνίδι, το σχολείο και την εξερεύνηση του κόσμου γύρω τους και αντιλαμβάνονται πως η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε ένα μεγάλο ποσοστό και από τη διατροφή τους ενώ, οι ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες κατά την παιδική τους ηλικία, είναι προϋπόθεση για την ομαλή σωματική και διανοητική ανάπτυξη τους και για την πρόληψη των ασθενειών στην ενήλικη ζωή.

Το Πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής απευθύνεται σε σχολεία και μαθητές που στοχεύουν  “σε περισσότερα χρόνια ζωής αλλά και περισσότερη ζωή στα χρόνια”.