Δήμος Διονύσου

  • Υλοποίηση Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών
  • Πολιτιστικές και Αθλητικές Υπηρεσίες για τη λειτουργία τμημάτων του  Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ΘΕΣΠΙΣ Δήμου Διονύσου
  Με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ομάδα μας υλοποίησε με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιελάμβανε δημιουργικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένα πρόγραμμα βασισμένο σε καινοτόμες ιδέες, έμπνευση του οποίου αποτέλεσε το ίδιο το παιδί.