Δήμος Φυλής

  • Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
  Ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνώρισαν τον εαυτό τους, ανέπτυξαν την προσωπικότητά τους, έμαθαν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά. Στόχος του Προγράμματος ήταν η δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων και οργανωμένες αθλητικές ομάδες.