Δήμος Χαϊδαρίου

  • Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Δράσεων Εκπαίδευσης Μαθητικής Κοινότητας
  Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Αγωγής Υγείας όπως η Πρόληψη της παχυσαρκίας και η Υγιεινή Διατροφή και η  Πρόληψη ατυχημάτων – Πρώτες Βοήθειες. Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε βιωματικές δράσεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών  και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδικού πληθυσμού του Δήμου Χαϊδαρίου, στοχεύοντας μέσω του παιχνιδιού, αφενός στην πρόληψη της παχυσαρκίας και την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών, αφετέρου στην πρόληψη των ατυχημάτων ώστε να μάθουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους  και να παρέχουν βοήθεια σε τρίτους.