Δήμος Ζωγράφου

  • Υλοποίηση Προγράμματος – Διακοπές στα Σχολεία
  Τα σχολεία του Δήμου Ζωγράφου άνοιξαν τις πύλες τους και φιλοξένησαν κατά την καλοκαιρινή περίοδο μεγάλο αριθμό μαθητών. Σκοπός του Προγράμματος  ήταν η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, καθώς και η ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών τους δυνάμεων. Οι μικροί δημότες είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να καλλιεργήσουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας αλλά και αξίες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα. Τα σχολεία γέμισαν με χαρούμενα παιδικά πρόσωπα, γεγονός που επιβεβαίωσε την επιτυχία του Προγράμματος.