Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση πρωτοποριακών προγραμμάτων στο χώρο του κάθε σχολείου, συνδυάζοντας το Παιχνίδι με τη Γνώση. Φέρνουμε κοντά σας το School Camp!

Προσφέρουμε:

  • ευκολία στους εκπαιδευτικούς, απαλλάσσοντας τους από τη γραφειοκρατία των εξωτερικών εκδρομών
  • οικονομία στα παιδιά, γλυτώνοντας τα από τα έξοδα των μετακινήσεων

Ταυτόχρονα, με το School Camp μέσα από ένα πρόγραμμα παιχνιδιών εμπνευσμένων από τα σχολικά μαθήματα, δίνουμε στους μαθητές ένα σύνολο ερεθισμάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν από αλλού. Ερεθίσματα και οργανωμένα παιχνίδια που, εκτός από άφθονη ψυχαγωγία, βοηθούν σημαντικά στην εμπέδωση εννοιών που έχουν ήδη διδαχθεί στη σχολική αίθουσα.

Σκοπός
Σκοπός του School Camp είναι η συμβολή στην αποτελεσματικότερη κατανόηση της γνώσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού σε βιωματικές δραστηριότητες με παιγνιώδη μορφή. Οι θεματικές ενότητες των δραστηριοτήτων προέρχονται από σχολικά μαθήματα όπως: μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία κ.α.

Στο μονοπώλιο του νου και της θεωρητικής γνώσης το πρόγραμμά μας αντιπαραθέτει τη συνδυαστική δράση νου και σωματικής κίνησης.

Στόχοι
Οι στόχοι του School Camp περιλαμβάνουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, μέσα από την καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας και της δημιουργικής εκφραστικότητας.