Το παρακάτω υλικό προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση από όσους παρακολούθησαν το σεμινάριο που διεξήχθη στις 3&4 Απριλίου 2017. Απαγορεύεται η αντιγραφή του και η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς.

Εκ μέρους του κ. Βονδικ.Χ.